Vestland Seilkrets

Førebels terminliste for 2024

Her finn du førebels terminliste for 2024 etter terminlistemøte 9. november

Det manglar info om sumarskular, seglkroer, Stord SF og enkelte jollesamlingar manglar arrangør.

Fint om manglande info vert sendt til terminliste@vestlandseilkrets.no

Spørsmål og anna som treng avklaring?
Kontakt Kjell Magnus Økland
95 04 67 39 / post@kystkultur.no
Get Adobe Reader  Førebels terminliste for 2024 Read file