Shetland Race


Safety Courses in Bergen

Bergen Båtskole planlegger følgende ISAF sikkerhetskurs.

Bergen Båtskole is planning to hold these ISAF Safety Courses.

Bergen Båtskole planlegger følgende ISAF sikkerhetskurs.

ISAF sikkerhetskurs for havseilas & Sikkerhetskurs for båtfolk flest! – i Bergen.

Komplett kurs; fredag 04. og lørdag 05. mai 2018, Fredag fra kl. 11.00 – 18.00 og lørdag 09.00 til ca. 18.00

Teori kurs: lørdag 05. mai 2018 - 09.00 til ca. 18.00 (forutsetter gyldig sikkerhetskurs STCW / OLF)

Oppfriskningskurs: fredag 04. mai 2018 mai fra kl. 11.00 – 18.00.

 

Priser:

Komplett kurs – NOK 3.975,-

Kun teori del (har IMO / OLF) NOK 1.975,.

Repetisjon:        NOK 2.975,-

 

 

Beste hilsen

Thorvald Haarberg

Nav.arc.

Auctor Bergen a.s / Bergen Båtskole

Sjødalsveien 24, N-5305 Florvåg, Norway

Phone office & Mobil: +47 9004 2220

E-post: post@auctor.no

www.bergen-batskole.no

 
 

ISAF safety cource for offshore sailing and safety cource for most boat people in Bergen.

Complete course; Friday May 4th and Saturday May 5th, Friday from 11.00 – 18.00 and saturday from 09.00 - ca. 18.00

Theory course: Saturday May 5th from 09.00 - ca. 18.00

(This course demands a valid safety course STCW / OLF)

Refreshment course: Fridag May 4th from 11.00 – 18.00

 

Regards

Thorvald Haarberg

Nav.arc.

Auctor Bergen a.s / Bergen Båtskole

Sjødalsveien 24, N-5305 Florvåg, Norway

Phone office & Mobil: +47 9004 2220

E-post: post@auctor.no

www.bergen-batskole.no